00420 228882169 Doprava zdarma Platba proforma fakturou předem nebo PayPal
czech
Deutsch English Frankreich Spanien Schwedisch Dänisch Niederlande Kroatisch Italien Polen

Ochrana osobních údajů

1. Přehled údajů na první pohled
Obecné informace


Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v potisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je sdělíte. To může např. jsou data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky shromažďují další data, když navštívíte web. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba přístupu na stránku). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Na co používáme vaše data?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo správné poskytování webových stránek. K analýze chování uživatelů lze použít i jiná data.

Jaká práva k vašim údajům máte?

Máte právo dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů kdykoli zdarma. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku. Máte také právo podat stížnost u odpovědného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování. To se děje především pomocí cookies a tzv. Analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete namítat nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Proti této analýze můžete protestovat. V tomto prohlášení o ochraně údajů vás budeme informovat o možnostech námitek.

2. Obecné informace a povinné informace
Ochrana osobních údajů


Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

ZOLLNER Objekttextil GmbH
Veldener Strasse 4
84137 Vilsbiburg

Telefon: +49 8741 306-14
E-mail: info@zollner.org

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Odpovědným kontrolním úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém sídlí naše společnost. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu, tento web používá SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platby na tomto webu

Pokud po uzavření smlouvy založené na poplatcích existuje povinnost poskytnout nám své platební údaje (např. Číslo účtu s autorizací k inkasu), jsou tato data pro zpracování platby nezbytná.

Platební transakce pomocí běžných platebních prostředků (Visa / MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy prohlížeče mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Se šifrovanou komunikací nemohou vaše platební údaje, které nám předáte, přečíst třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku.

Námitky proti reklamním e-mailům

Tímto protestujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci imprintové povinnosti pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Úředník pro ochranu údajů
Úředník pro ochranu údajů požadovaný zákonem


Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

Úředník pro ochranu údajů
ZOLLNER Objekttextil GmbH
Veldener Strasse 4
84137 Vilsbiburg

Telefon: +49 8741 306-14
E-mail: info@zollner.org

4. Sběr dat na našem webu
sušenky


Některé webové stránky používají tzv. Cookies. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uloženy v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. Relační soubory cookie. Po vaší návštěvě budou automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

Soubory cookie, které jsou vyžadovány k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se nastavují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Server log files, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, což umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontakt

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou pro účely zpracování dotazu a v případě dalších otázek uloženy. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, zůstávají s námi, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. Poté, co byla vaše žádost zpracována). Povinná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našem webu a používat na něm další funkce. Údaje, které jste zadali, používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. Jinak registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo pro technicky nutné změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci se zpracovávají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo, zůstává zrušením nedotčena.

Data shromážděná během registrace budou uložena u nás, pokud jste zaregistrováni na našem webu a poté budou smazána. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro založení, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání), pokud je to nezbytné pro umožnění nebo vyúčtování uživatele za používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu odstraněny. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavírání smlouvy pro internetové obchody, maloobchodníky a přepravu zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrovou institucí pověřenou zpracováním plateb. K dalšímu přenosu dat nedochází, nebo pouze pokud s přenosem výslovně souhlasíte. Vaše data nebudou předána třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

5. Nástroje analýzy a reklama
Google Analytics


Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm.

Soubory cookie Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svůj web, tak jeho reklamu.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude odeslána do USA. Úplná IP adresa je převedena na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti na webové stránce a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Prohlížeč plugin

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Google Analytics můžete zabránit shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics.

Další informace o zpracování uživatelských dat naleznete v Google Analytics v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu na zpracování údajů o objednávkách a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tento web používá funkci „demografické funkce“ Google Analytics. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z zájmově orientované reklamy od Googlu a návštěvnických údajů od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklam v účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Námitky proti shromažďování údajů“.

Remarketing Google Analytics

Naše weby používají funkce remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro více zařízení. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklam vytvořené remarketingem Google Analytics s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem lze na jiném zařízení (např. Tabletu nebo PC) zobrazit také personalizované reklamní zprávy související se zájmem, které byly přizpůsobeny podle vašeho předchozího používání a chování při surfování na jednom zařízení (např. Mobilní telefon).

Pokud jste udělili svůj souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii webů a prohlížečů aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze stejné personalizované reklamní zprávy zobrazit na jakémkoli zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google.

Aby byla tato funkce podporována, Google Analytics zaznamenává Google autentifikovaná ID uživatelů, kteří jsou dočasně spojeni s našimi údaji Google Analytics, aby definovali a vytvořili cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními.

Remarketing / cílení napříč zařízeními můžete trvale protestovat deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu Google; klikněte na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Souhrn údajů zaznamenaných na vašem účtu Google se provádí výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google poskytnout nebo zrušit (čl. 6 odst. 1 a GDPR). V případě procesů sběru dat, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. Protože nemáte účet Google nebo jste proti sloučení namítali), je záznam údajů založen na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a předpisy o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“).

V rámci Google AdWords používáme tzv. Sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč umístí do počítače uživatele. Platnost těchto cookies vyprší po 30 dnech a nepoužívá se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google a můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí převáděcího souboru cookie se používají k vytváření statistik převodu pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete proti tomuto použití namietat snadno deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

„Konverzní cookies“ se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svůj web, tak jeho reklamu.

Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v předpisech společnosti Google o ochraně dat: https://www.google.de/policies/privacy/.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

6. Pluginy a nástroje
Webová písma Google


Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma poskytovaná společností Google. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. Díky tomu Google pozná, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy. Google Web Fonts se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových písemech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

7. Poskytovatel plateb
PayPal


Na našich webových stránkách nabízíme platba přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Pokud vyberete platbu přes PayPal, zadané platební údaje budou přeneseny do PayPal.

Vaše data budou předána do PayPal na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Zrušení nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování dat.